За училището


Система прием първи клас 2020/2021 година

- Повече

Заповед водоспосителна дейност

- Повече

Задължително носене на маски

   ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩ. ДУПНИЦА, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ

 

- Повече123456